Teşekkür Belgesi

Özyurtlar Gayrimenkul A.Ş. personelinin toplu yapı yönetimi hususunda vermiş bulunduğu nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetinden dolayı ÖZENGROUP'a teşekkür belgesini layık görmüştür.

Yönetim Nedir?

Yönetim kıt kaynakların İhtiyaçlar doğrultusunda rasyonel kullanış birimidir. Gelişmiş binalarda birçok insanın beraber yaşıyor olması, artık Apartmanların, Sitelerin , iş hanlarının, havaalanı, Alışveriş merkezi gibi yerlerin emekli veya amatörler tarafından yönetilemeyeceğini vurgulamaktadır. Batı Ülkelerinde olduğu gibi Profesyonel yönetim çağdaş bir gereksinimdir.

Yöneticinin Sorumluluğu

Kat mülkiyeti kanununa göre,ana taşınmazın yönetimi için atanan yönetici ya da yönetim kurulu vekil statüsünde olup üçüncü kişilere karşı kat maliklerini temsil ederken yetki sınırlarının belirlenmesinde borçlar kanununun 388.maddesi hükmü uygulanmaktadır. Yönetim planında ya da kat malikleri kurulu kararında yöneticilere kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisi verilmişse, temsil ettikleri kat maliklerini bu yolla borçlandırılırlar.

Profesyonel Yönetim Hizmetleri

Kat Mülkiyeti Kanunu ile birlikte,ancak, yüksek teknolojiye sahip akıllı binalar, iş Merkezleri, Alışveriş merkezleri, hava alanları, kültür merkezleri gibi sosyal yapılar, çarşı ve eğlence yerlerinin yönetilmeleri her birine özel bir takım bilgi ve beceri gerektirmektedir. Akademik alt yapısı ve geniş kadrosu ile Özenko bina koruma ve yönetim hizmetleri sizlere bu hizmetleri en uygun şartlarda temin edebilmektedir.