Özen Group - Kapıcılar Hakkında

Kapıcıyı iş'e alırken yapmanız gerekenler

Kapıcıyı;Kat malikleri kurulu yada bu kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetim kurulu yahut kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetici işe alır.

Bağımsız bölüm adedi 8'den az olan binalarda;kat malikleri,içlerinden birine yetki vererek, O'nun aracılığıyla kapıcı tutabilir.

Kapıcıyı İşe Alırken Yöneticinin yapması gerekenler.

 • İlan veya başka bir yöntemle müstakbel kapıcı adayını bulunuz.
 • Aile durumu ile kapıcı hakkında istihbarat yapınız.(ceza görmüş mü neden vs.)
 • Sağlık durumu ile ilgili rapor ile iyi hal kağıdı nüfus örneği isteyiniz.
 • Kapıcı ile Sözleşme yapınız.
 • Yoksa Sosyal sigortalar kurumuna İŞYERİ BİLDİRGESİ veriniz.
 • Bölge Çalışma Müdürlüğüne İŞYERİ BİLDİRGESİ veriniz.
 • SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ tanzim edip SSKya bildiriniz. onaylı bir suretini dosyalayınız.
 • İŞÇİ BİLDİRİM LİSTESİ veriniz.
 • Vukuatlı nüfus kaydından aile durumunu tesbit ediniz
 • Kapıcı iş Yönetmeliği hazırlayıp imza ettiriniz.
 • Kapıcı işe başladıktan 3 gün içinde Kimlik Bildirme Belgesi doldurup muhtara onaylattıktan sonra Mahalli Genel Kolluk Örgütüne veriniz. (1774 nolu Kimlik bildirme kanunu Md.5)
 • Apartman demirbaşlarını tutanak ile teslim ediniz.
 • Komşuarınıza eni kapıcınızı tanıştırınız

DİKKAT:

2004-2005 yıllarında bu konuda birçok soru geldiği için konuya açıklık getirmek istiyoruz

Kapıcı konutunda oturması karşılığında temizlik hizmetini yaptırma yoluna giden binalar yasa dışı bir iş yapmış durumundadırlar.

 • Kapıcı konutları kapıcıya kiraya verilemez.
 • Bir hizmetin karşılığı kira olamaz SSK ve diğer mevzuat nerede kaldı

Kapıcı ile yapılacak sözleşmede bulunması gereken hususlar nelerdir?

 • İşveren ve işçinin ad ve kimlikleri,
 • Yapılacak iş,
 • İşverenin adresi,
 • Süresi belirli sözleşmelerde,sözleşmenin süresi,
 • Ücret,ödeme şekli ve zamanı,
 • Var ise,tarafların ileri sürdükleri özel şartlar,
 • Hizmet akdinin yapıldığı gün,
 • Tarafların imzası.

Kapıcı sözleşmesi'nde;

 • İşveren; "Kat malikleri kurulu",
 • İşveren vekili, "Yönetici",
 • İşyeri, "Anagayrimenkul",
 • İşçi, "Kapıcı",
 • Yapılacak iş, "Kapıcılık hizmeti" dir.
 • Kapıcı sözleşmesi; niteliği bakımından hem bir "Hizmet akdi",hem de "İş akdi"dir.

SÖZLEŞME ÖRNEĞİNİ BELGE ÖRNEKLERİNDE BULACAKSINIZ